top of page

NL

Sandra Van der Gucht (°1979, Gent) volgde haar eerste pianolessen bij Luc Van Loo in haar geboortestad. Daarna ging ze studeren aan het Lemmensinstituut in Leuven en behaalde ze achtereenvolgens:

 • een master piano, met onderscheiding in 2002 bij Johan Lybeert en Ewa Korniszewska,

 • een master kamermuziek, met onderscheiding in 2003 bij Jaap Kruithof,

 • een master orgel, met grote onderscheiding in 2006 bij Reitze Smits,

 • een master klavecimbel, met grote onderscheiding in 2017 bij Kris Verhelst.

Als creatieve pianist/organist/klavecinist concerteert Sandra in allerlei bezettingen: van solo tot kamermuziek, van begeleider tot continuospeler.

Sandra geeft pianoles aan de academie De Kunstbrug in Gentbrugge, en doceert begeleidingspraktijk en klavier aan het Conservatorium, School of Arts, HoGent.

ENG

Sandra Van der Gucht (°1979, Ghent, Belgium) took her first piano courses with Luc Van Loo in her native city. She continued studying at the Lemmens Institute in Leuven (fr: Louvain) and obtained:

 • a Master’s degree in piano (with disctinction) in 2002, under Johan Lybeert and Ewa Korniszewska

 • a Master’s degree in Chamber Music (with distinction) in 2003, under Jaap Kruithof

 • a Master’s degree in organ (with highest distinction) in 2006, under Reitze Smits

 • a Master’s degree in harpsichord (with highest distinction) in 2017, under Kris Verhelst

As a creative pianist/organist/harpsichordist, Sandra performs in a number of different line-ups: from solo performances to chamber music and from accompaniment to continuo player.

Sandra teaches piano at music academy “De Kunstbrug” in Gentbrugge and lectures in accompanying practice and keys at the Conservatory, School of Arts (HoGent) in Ghent.

 

FR

Sandra Van der Gucht (°1979, Gand) suivit ses premières leçons de piano dans sa ville natale, auprès de Luc Van Loo. Elle étudia ensuite au Lemmensinstituut de Louvain et obtint:

 • en 2002 un master en piano avec distinction auprès de Johan Lybeert et Ewa Korniszewska;

 • en 2003 un master en musique de chambre avec distinction auprès de Jaap Kruithof;

 • en 2006 un master en orgue avec grande distinction auprès de Reitze Smits;

 • en 2017 un master en clavecin avec grande distinction auprès de Kris Verhelst.

En tant que pianiste, organiste et claveciniste créative, Sandra donne des concerts sous différentes formes: du solo à la musique de chambre, de l’accompagnement au continuo.

Sandra donne des leçons de piano à l’Académie De Kunstbrug à Gentbrugge, et donne cours de claviers et la pratique d’accompagnement au Conservatoire, School of Arts, HoGent.

DE

Sandra Van der Gucht (*1979, Gent) hatte ihren ersten Klavierunterricht bei Luc Van Loo in ihrer Geburtsstadt. Danach studierte sie am Lemmensinstitut in Löwen und erreichte folgende Abschlüsse:

 • 2002    „Master of Music“ Instrumentalmusik: Hauptfach Klavier, mit Auszeichnung bei Johan Lybeert und Ewa Korniszewska

 • 2003    „Master of Music“ Kammermusik, mit Auszeichnung bei Jaap Kruithof

 • 2006    „Master of Music“ Instrumentalmusik: Hauptfach Orgel, mit besonderer Auszeichnung bei Reitze Smits

 • 2017    “Master of Music” Instrumentalmusik: Hauptfach Cembalo, mit besonderer Auszeichnung bei Kris Verhelst 

Als kreative Pianistin/Organistin/Cembalistin gibt Sandra in verschiedensten Besetzungen Konzerte: von Solo bis Kammermusik, von Begleitung bis Continuo-Spiel.

Sandra gibt an der Akademie „de Kunstbrug“ in Gentbrugge Klavierunterricht. Sie ist außerdem Dozentin für Klavier und Begleitung am Konservatorium, Hochschule der Künste in Gent.

bottom of page